Երկրորդ դասաժամ

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները

Եթե շաբաթվա ընթացքում լավ ես պատրաստել դասերդ և եղել ես ուշադիր դասաժամերին, հեշտությամբ կհաղթահարես հարցերը: Սկսեցինք:

 1. Գրիմ եղբայրների հեքիաթում Մոխրոտին օգնող կախարդական ուժը ….-ն էր, իսկ Շառլ Պերոյի հեքիաթում`….:շոկոլադից տունը,խորդ մայրը,․․․․;
 2. Աղջկան Մոխրոտ էին կոչում, քանի որ ….:Մոխրոտ էր
 3. «Քնած գեղեցկուհին» հեքիաթում չար կախարդը աղջկան կախարդում է, քանի որ ….:Իրեն նվեր չեր հասել
 4. Աղջիկը կարթնանար քնից, երբ ….:Իրա ասպետը գա
 5. «Սպիտակաձյունիկը» հեքիաթում չար թագուհին որսորդին հրամայում է, որ ….:Տանել անտառ սպանել
 6. Ըստ հերթականության վերադասավորել չար թագուհու կազմակերպած մահափորձերը Սպիտակաձյունիկի նկատմամբ:Սպանում է
  • 3Մետաքսից պատրաստված քուղերով քուղավորել ու շնչահեղձ անել աղջկան:
  • 2Աղջկա մազերը սանրել թունավոր սանրով:
  • 1Թունավոր խնձոր հյուրասիրել:
 7. Ըստ Թումանյանի և Թեքեյանի ստեղծագործությունների` Լուսավորչի կանթեղը կախված է …. լեռան գագաթին
  • 2Արարատ
  • 1Արագած
  • 3Արա
 8. Յուղի փոխարեն, ըստ լեգենդի, կանթեղի մեջ վառվում են ….:Ճրակ,լամբար,ջահ։
 9. Կազմել բառեր հետևյալ բանաձևերով, հոդակապով կամ առանց հոդակապի.
  • Արմատ+ածանց` 5 օրինակ շունիկ,մայրական,հայրիկ,ուրախություն,փոքրիկ։
  • Ածանց + արմատ` 5 օրինակ անտուն,անվերջ,դյբախտ,անմահ,դժգույն
  • Արմատ + արմատ` 5 օրինակ դասասենյակ,գույնս-գույն, մայրապետ,գանձատուն,խաղողա հյութ
  • Ածանց + արմատ + ածանց` 3 օրինակ դժգոհություն,անմահություն,անվախություն
  • Արմատ + արմատ + ածանց` 3 օրինակ բերքատվություն,հրաշագորտություն,գյոըղատնտեսական
 10. Գրել հետևյալ բառերի բանաձևերը, օրինակ` դեղատուն=դեղ+ա +տուն= արմատ+հոդակապ+ արմատ:
  • նախագրային նախագա+ր+ ային
  • գրադարանավարուհի  գրադարան+ա+վարուհի
  • լրագրավաճառ   լրագրա+վա+ճառ
  • հրեշտակապետ  հրեշ+տակա+պետ
  • մանրանկարիչ  մանրա+անկա+րիչ
  • նետաձգարան  նետա+ա+ձգարան
  • անբախտություն  անբախտ+ություն
  • լայնէկրան  լայն+էկրան
  • ծաղկաման  ծաղկա+աման
  • մեղվապահություն  մեղվա+պահ+թյուն
  • անմիօրինակություն  անմի+օրինակ+ություն
   • կոպտագույն  կոպտա+գույն
   • լուսավորել  լուսա+վոր

   11 Տրված բառերով բառեր կազմել այնպես, որ դրանք հայտնվեն նոր բառի սկզբում, մեջտեղում և վերջում:

   • 3մարդ
   • 1գիր
   • 4սեր
   • 2գործ

   Սա էլ մինչ երկուշաբթի աշխատելու համար

artashes-i-satenik

Ալանները, կովկասյան լեռնական այլ ժողովուրդների հետ միաբանվելով և գրավելով Վրաց թագավորության կեսը, խոշոր բազմությամբ գալիս և տարածվում են Հայոց աշխարհում: Ալանների ներխուժման դեմն առնելու համար Արտաշեսը հավաքում է իր զորքը և պատերազմի է դուրս գալիս: Ալանները հայոց զորքերի ճնշման տակ փոքր-ինչ հետ են նահանջում, անցնում են Կուր գետը և ճամբարում գետի հյուսիսային ափին: Արտաշեսն էլ, հետապնդելով նրանց, իր զորքով գալիս, բանակ է դնում Կուրի հարավային ափին: Գետը դառնում է թշնամի երկու բանակներ իսահմանը

Տարբեակ1

Խանութում եղած 50 կգ խնձորի 1/10 մասը վաճառվեց 1-ին օրը: 2-րդ օրը վաճառվեց մնացածի 1/9 մասը: Մնացածը հաջորդ 8 օրերի ընթացքում վաճառվեց հավասարաչափ: Որքա՞ն խնձոր վաճառվեց 1-ին, 2-րդ և մյուս 8 օրերից յուրաքանչյուրում:

Լուծում
50 x 1/10 = 5 (1-ին օր)
50 – 5 = 44
45 x 1/9 = 5 (2-րդ օր)
45 – 5 = 41
40 : 8 = 5 (8 օրերից յուր.)
Պատ՝ 1-ին օր – 5 կգ, 2-րդ օր – 5 կգ, 8 օրերից յուր. – 5 կգ

Աշնան ուրաշ արևը

Աշնանը կյանքը շատ ուրախ է: Արևը վառում է քանի չի հեռացել: Գեղեցիկ են դառնունմ ծառերը իրենց խայտաբղետ տերևներով: Երեխաները ուրախանում են չորացած տերևների վրա կամ ջրափոսերի մեջ թռվռալոցվ:

Բայց մի կողմից կարծես թե աշնանը կյանքը տխուր դառնա: Ծառերի տերևները թափվում, գնում են՝ ինչպես կյանքի օրերը: Անձրև է գալիս՝ ինչպես լացը ցավից: Քամի է սկսվում՝ ինչպես խորը հոգոցը: Թռչունները հեռանում են՝ ինչպես լավ հիշողություններտը:

խնդիրներ տոկոսների վերաբերյալ

1. Գտեք 75-ի 40%-ը:

Լուծում
75 x 40 = 3000
3000 : 100 = 30
Պատ.՝ 30

2. 36-ը 80-ի որ տոկոսն է:

Լուծում
36 x 100 = 3600
3600 : 80 = 45
Պատ.՝ 45%

3. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա 35%-ը հավասար է 42:

Լուծում
42 x 100 = 4200
4200 : 35 = 120
Պատ.՝ 120

4. 450-ի ո՞ր տոկոսն է հավասար է 81:

Լուծում
81 x 100 = 8100
8100 : 450 = 18
Պատ.՝ 18%

5. 120-ը մեծացրե՛ք 30%-ով:

Լուծում
120 x 30 = 3600
3600 : 100 = 36
120 + 36 = 156
Պատ.՝ 156

6. 175-ը փոքրացրե՛ք 60%-ով:

Լուծում
175 x 60 = 10500
10500 : 100 = 105
175 – 105 = 70
Պատ.՝ 70